Αδαμαντίδης , Μιχαήλ Ιωάννης

ID2560
ΕπίθετοΑδαμαντίδης
ΌνομαΜιχαήλ
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ13
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1921: δίπλωμα Universite Institut Electrotechnique et de Mecanique Applique Nancy
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1921-1925: Καθηγητής Φυσικομαθηματικών σε διάφορες σχολές της Κωνσταντινούπολης. (2) 1926: 5 μήνες Χημικός στην Οινοποιΐα Αδελφών Παυλάκη στον Πειραιά. (3) 1934: Ήδη Διευθυντής Α.Ε.Ο.Π.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934