Αθανασούλας, Σωτήριος Μιχαήλ

ID2562
ΕπίθετοΑθανασούλας
ΌνομαΣωτήριος
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ21
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1923: δίπλωμα Institut Electrotechnique Breguet Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Κατασκευή υποσταθμού υπόγειου σιδηρόδρομου Παρισιού. (2) 1925-: Ηλεκτρολόγος μηχανικός Α΄ Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας (τμήμα ηλεκτρολογικό).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934