Αμπατιέλλος, Διονύσιος Παναγιώτης

ID2567
ΕπίθετοΑμπατιέλλος
ΌνομαΔιονύσιος
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1752
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Sachsiche Bergakademie Freiberg
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) "ΕΡΕΚΑ", Θεσσαλονίκη. (2) 1940: Ε.Τ.Υ.Ε.Μ., Θεσσαλονίκη.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934