Αναστασιάδης, Δημήτριος Θεμιστοκλής

ID2571
ΕπίθετοΑναστασιάδης
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΘεμιστοκλής
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ38
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1924: δίπλωμα Technische Hochschule Stuttgart
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1924-1925: Μηχανικός σε δημόσια υπηρεσία. (2) 1925-1926: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης. (3) 1926-1929: Προϊστάμενος τεχνικού τμήματος Εταιρείας "Ulen & Co" (κατασκευή φράγματος τεχνητής λίμνης Μαραθώνα). (4) 1929-: Ιδρυτής και διευθυντής Τεχνικής Εταιρείας "Δ. Θ. Αθανασιάδης και Σία".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα1930-: Μέλος της American Society of Civil Engineers.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934