Ανδρόνικος, Λουκάς Εμμανουήλ

ID2579
ΕπίθετοΑνδρόνικος
ΌνομαΛουκάς
Όνομα ΠατρόςΕμμανουήλ
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1932
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Ecole Speciale du Genie Civil et des Arts et Manufactures de l'Universite de Gand.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1931-: Μηχανικός στον Αυτόνομο Οργανισμό Σεισμοπαθών Κορινθίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934