Ανδρουλιδάκης, Χριστιανός Ιωάννης

ID2580
ΕπίθετοΑνδρουλιδάκης
ΌνομαΧριστιανός
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ56
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1925: δίπλωμα Ecole Speciale du Genie Civil et des Arts et Manufactures de l'Universite de Gand
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1925-1928: Μηχανικός εργοστασίων Αν. Οικοδομικής Εταιρείας "Άτλας". (2) 1928-1929: Επίβλεψη πρωτότυπων εγκαταστάσεων τμήματος λιπασμάτων Ανώνυμης Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων. (3) 1929-: Προϊστάμενος κεντρικού αμαξοστασίου Καλλιθέας, Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934