Αντωνιάδης, Αντώνιος Σωτήριος

ID2583
ΕπίθετοΑντωνιάδης
ΌνομαΑντώνιος
Όνομα ΠατρόςΣωτήριος
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ59
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1899: Ecole Superieure des Mines, Παρίσι.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜεταλλειολόγος μηχανικός στο Τμήμα μεταλλωρυχείων της Τράπεζας Αθηνών.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934