Αξελός, Ιωάννης Μιχαήλ

ID2590
ΕπίθετοΑξελός
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1685
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1897: δίπλωμα Ecole Royale des Beaux Arts Bruxelles
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1897-1918: Αρχιτεκτονικές εργασίες και εργοληψίες στην Αθήνα και την Αλεξάνδρεια. (2) 1919-1921: Τμηματάρχης Υπουργείου Συγκοινωνίας. (3) 1931-1933: Αρχιτέκτονας Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (4) 1934-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934