Αποστολίδης, Αλέξανδρος Απόστολος

ID2596
ΕπίθετοΑποστολίδης
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΑπόστολος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ77
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1900: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934