Αργυρόπουλος, Κωνσταντίνος Δημήτριος

ID2601
ΕπίθετοΑργυρόπουλος
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ92
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1908: δίπλωμα Ecole Centrale des Arts et Manufactures Paris. (2) 1909: δίπλωμα Ecole Superieure de l'Electricite Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1911-1914: "Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία". (2) 1915-: Ηλεκτρολογικό τμήμα Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται και στη λίστα των Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Ηλεκτρολόγος.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934