Αργυρόπουλος, Ορέστης Νικόλαος

ID2603
ΕπίθετοΑργυρόπουλος
ΌνομαΟρέστης
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1467
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1912: Ecole Nationale des Mines St.Etienne
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1914-1931: Μηχανικός και έπειτα Αρχιμηχανικός στην "Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου". (2) 1931-: Γενικός διευθυντής της "Εταιρείας Επιχειρήσεων".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή ΔραστηριότηταΓερουσιαστής
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934