Αργυρός , Κωνσταντίνος Γεώργιος

ID2606
ΕπίθετοΑργυρός
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ85
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1915: δίπλωμα Technische Hochschule Munchen
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΕπιθεωρητής Βιομηχανίας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934, περ. Έργα, τχ. 6, 30.8.1925, σ. 148-150