Αρλιώτης, Δημήτριος Γεώργιος

ID2607
ΕπίθετοΑρλιώτης
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Πολιτικός Μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ94
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1914: δίπλωμα Regio Istitute Tecnico Superiore in Milano.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Καθηγητής της υδραυλικής στη Σχολή Εφαρμογής Μηχανικού. (2) Νομομηχανικός Α΄Τάξεως Δημοσίων Έργων. (3) Προϊστάμενος Γραφείου Μελετών Υδραυλικών Έργων. (4) Προϊστάμενος Γραφείου Ελέγχου "Α.Ε. Κατασκευής Υπονόμων Αθηνών-Πειραιώς". (5) 1929: Διευθυντής Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934