Αστεριάδης, Ιωάννης Γεώργιος

ID2611
ΕπίθετοΑστεριάδης
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ104
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1925: δίπλωμα Technische Hochschule Dresden
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΧημικός στο Χημείο Τελωνείου Θεσσαλονίκης
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934