Βακάς , Σταμάτιος Δημοκλής

ID2618
ΕπίθετοΒακάς
ΌνομαΣταμάτιος
Όνομα ΠατρόςΔημοκλής
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ112
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1911: δίπλωμα Ecole d'Ingenieurs de l'Universite de Lausanne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1911-1912: Μηχανικός στο Ateliers de constructions mecaniques, Vevey. (2) 1912-1913: Τεχνικό Γραφείο "A. Paris & L. Berthod" Lausanne. (3) 1913-1916: Τεχνική Εταιρεία "Α. Ζαχαρίου και Σία". (4) 1917-1932: Εταίρος της Εταιρίας "Ν. Καμήλος, Σ. Βακάς και Σία". (5) 1932-: Διευθυντής Εταιρείας "Σ. Βακάς και Σία".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934