Βακράτσας, Λεωνίδας Ειρήναρχος

ID2620
ΕπίθετοΒακράτσας
ΌνομαΛεωνίδας
Όνομα ΠατρόςΕιρήναρχος
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ116
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1921: δίπλωμα ΕΜΠ. (2) Διετής συμπλήρωση σπουδών στο Πολυτεχνείο Βερολίνου.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Επιμελητής Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου ΕΜΠ (1 έτος). (2) 1924: Μηχανικός στο Μηχανολογικό Τμήμα της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934