Βαλιάδης , Δημήτριος Αντώνιος

ID2626
ΕπίθετοΒαλιάδης
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΑντώνιος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ123
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1921: δίπλωμα Universite-Faculte Technique Liege.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1921-1925: Πρακτική εξάσκηση στο Βέλγιο. (2) 1925-1930: Τεχνικό Γραφείο ηλεκτρικών επιχειρήσεων στην Αθήνα. (3) 1930-: Μηχανικός εταιρείας Foundation.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934