Βαρκαράκης, Ιωάννης Μιχαήλ

ID2634
ΕπίθετοΒαρκαράκης
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1699
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Universite-Ecole du Genie Civil des Arts et Manufactures Gand
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1931: Μηχανικός Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιΐας νομού Ηρακλείου. (2) 1932-: Ελεύθερος επαγγελματίας (οικοδομικές εργασίες).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934