Βασιλάκος, Αντώνιος Αλέξιος

ID2635
ΕπίθετοΒασιλάκος
ΌνομαΑντώνιος
Όνομα ΠατρόςΑλέξιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ141
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1923: δίπλωμα Technische Hochschule Berlin.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΕλεύθερος επαγγελματίας (μελέτη και εργοληπτική εκτέλεση διαφόρων έργων οδοποιΐας, beton arme, τοπογραφικών, σχεδίων πόλεων, αντισεισμικών έργων, ασφαλτικών κλπ.)
Δημοσιεύσεις
Λοιπή ΔραστηριότηταMembre de la Societe des Ingenieurs Civils de France
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934