Βερδέλης, Αλέξανδρος Παύλος

ID2643
ΕπίθετοΒερδέλης
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΠαύλος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός - Ηλεκτρολόγος.
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ152
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1920: δίπλωμα Πολιτικού μηχανικού Ecole Centrale des Arts et Manufactures Paris. (2) 1921: δίπλωμα Ηλεκτρολόγου μηχανικού Ecole Superieure d'Electricite Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1924-: Ελεύθερος επαγγελματίας, Τεχνικό Γραφείο.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα(1) 1931-1933: Σύμβουλος Διοικούσης Επιτροπής ΤΕΕ. (2) 1945-1949: Πρόεδρος της Δ. Ε. του ΤΕΕ
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934, περ. Έργα, τχ. 5, 15.8.1925, σ. 109-116, τχ. 23, 15.5.1926, σ. 551-559, τχ. 37, 15.12.1926, σ. 289-295, τχ. 43, 15.3.1927, σ. 461-467