Βεροιόπουλος, Θεόδωρος Παναγιώτης

ID2646
ΕπίθετοΒεροιόπουλος
ΌνομαΘεόδωρος
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ158
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1920: δίπλωμα Technische Hochschule Munchen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Μηχανικός Δήμου Αθηναίων. (2) Μηχανικός "Α.Ε.Κάδμος". (3) Ελεύθερος επαγγελματίας (εργοληψίες δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων, υδραυλικών, οικοδομικών). (4) 1933-: Μηχανικός Γραφείου Νομομηχανικού Αττικοβοιωτίας. (5) 1937: ΕΤΕΟ.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934