Βιδάλης, Πέτρος Γεώργιος

ID2652
ΕπίθετοΒιδάλης
ΌνομαΠέτρος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1365
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1930: δίπλωμα Institut Electrotechnique Grenoble.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία"Ελληνική Εταιρεία Τεχνικών και Βιομηχανικών Αντιπροσωπειών Α.Ε."
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934