Βλάγκαλης, Αλέξανδρος Κωνσταντίνος

ID2655
ΕπίθετοΒλάγκαλης
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ169
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1837-Κωνσταντινούπολη
Έτος και Τόπος Θανάτου1955-Αθήνα
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1896: Eidgenossische Technische Hochschule Zurich
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1896-1901: Μηχανικός και από το 1898 Αρχιμηχανικός Μηχανουργείων και Ναυπηγείων "Βασιλειάδης". (2) 1901-1903: Εργολάβος μεταλλείων στη Σέριφο. (3) 1903-1926: Διευθυντής σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς. (4) 1926-: Διευθυντής Εταιρείας "Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Α.Ε.".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα1925-1926: Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934