Βλάγκαλης, Νικόλαος Αλέξανδρος

ID2656
ΕπίθετοΒλάγκαλης
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΑλέξανδρος
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ170
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1927: δίπλωμα Universite Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜηχανικός Εταιρείας "Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Α.Ε.".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τ. 1, σ. 72-83