Βλησμάς (ή Βλισμάς), Σπυρίδων Παναγιώτης

ID2661
ΕπίθετοΒλησμάς (ή Βλισμάς)
ΌνομαΣπυρίδων
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1743
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Ecole du Genie Civil Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Κατασκευή έργων οδοποιΐας Τήνου Εταιρείας "ΑΚΤΕ". (2) Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων Αργολιδοκορινθίας. (3) Μηχανικός Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης. (4) Ελεύθερος επαγγελματίας (οικοδομικά).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934