Γαΐτας, Νικόλαος Ιωάννης

ID2679
ΕπίθετοΓαΐτας
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ201
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1918: δίπλωμα Ecole d'Ingenieurs Lausanne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1918-1920: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1920-1921: Μηχανικός Εταιρείας "Μελετών και Επιχειρήσεων". (3) 1921-1924: Στρατιωτικός μηχανικός. (4) 1924-1927: Ελεύθερος επαγγελματίας. (5) 1927-: Μηχανικός Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934