Γενάλης, Αλέξανδρος Νικόλαος

ID2681
ΕπίθετοΓενάλης
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1993
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Technische Hochschule Berlin (Charlottenburg).
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία"Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934