Γενεράλης, Ιωάννης Εμμανουήλ

ID2682
ΕπίθετοΓενεράλης
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΕμμανουήλ
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ209
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1929: δίπλωμα Regia Scuola d'Ingegneria di Torino.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1929-1931: Μηχανικός Εταιρείας "Η. και Δ. Γεωργόπουλοι" (έργα οδοποΐας νομού Χανίων). (2) 1931-: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934