Γεωργακόπουλος, Τιμόθεος Βασίλειος

ID2686
ΕπίθετοΓεωργακόπουλος
ΌνομαΤιμόθεος
Όνομα ΠατρόςΒασίλειος
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ214
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1904: Ecole Nationale Superieure des Mines, Παρίσι.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜεταλλειολόγος μηχανικός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934