Γεωργόπουλος, Αναστάσιος Ηλίας

ID2693
ΕπίθετοΓεωργόπουλος
ΌνομαΑναστάσιος
Όνομα ΠατρόςΗλίας
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1801
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Ecole d'Ingenieurs (Faculte des Sciences) de l'Universite Laussane.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1931-: Μηχανικός Εταιρείας "Η. και Δ. Γεωργόπουλοι". Επίβλεψη έργων λιμενικών και οδοποιΐας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934