Γιακουμάκης, Σταμάτιος Ιωάννης

ID2697
ΕπίθετοΓιακουμάκης
ΌνομαΣταμάτιος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΝαυπηγός - Μηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1665
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: διδάκτωρ Scuola d'Ingegneria Navale di Genova.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΝαυπηγεία Υπουργείου Ναυτικών.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934