Γιαννόπουλος, Ανδρέας Αριστείδης

ID2705
ΕπίθετοΓιαννόπουλος
ΌνομαΑνδρέας
Όνομα ΠατρόςΑριστείδης
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ239
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1913-1914: Σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης. (2) 1923: δίπλωμα ΕΜΠ
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1923-: Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1934: Τοπογράφος Α΄ τάξης (τοπογραφικές εργασίες πάσης φύσεως, εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων, τήρηση αποδεικτικού κτηματολογίου).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934