Γιαννόπουλος, Θεόδωρος Ιωάννης

ID2706
ΕπίθετοΓιαννόπουλος
ΌνομαΘεόδωρος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ246
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1927: δίπλωμα Technische Hochschule Stuttgart
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934