Γιάντσος, Κωνσταντίνος Νικόλαος

ID2707
ΕπίθετοΓιάντσος
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ249
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1917: δίπλωμα Ecole d'Ingenieurs Lausanne
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1917-1920: στον καθηγητή A. Paris (τεχνικό γραφείο στη Λοζάνη). (2) 1920-1923: Γραφείο Στατικού Ελέγχου Κατασκευών Υπουργείου Συγκοινωνίας. (3) 1923-1924: Στρατιωτικός μηχανικός, Τμήμα Κατασκευών Υπουργείου Στρατιωτικών. (4) 1924-1929: Διευθυντής Ταμείου Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως και Μηχανικός Λιμενικού Ταμείου στην Καβάλα. (5) 1924-1931: Μηχανικός υπηρεσίας ανεγερθέντων αστικών συνοικισμών στην Καβάλα και το Πράβι. (6) 1929-: Αρχιμηχανικός λιμένος στο Λιμενικό Ταμείο Καβάλας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934