Γιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Μιχαήλ

ID2708
ΕπίθετοΓιωτόπουλος
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1464
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1908: δίπλωμα Σχολής Καλών Τεχνών Κωνσταντινουπόλεως.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934