Γκέρμπερ , Βάλτερ Κρίστιαν

ID2711
ΕπίθετοΓκέρμπερ
ΌνομαΒάλτερ
Όνομα ΠατρόςΚρίστιαν
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ255
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1920: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1920-1921: Ελβετικοί σιδηρόδρομοι. (2) 1922-: Σιδηρόδρομοι Ελληνικού κράτους. (3) 1934: στο εξωτερικό.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934