Γκινάλης, Γρηγόριος Αναστάσιος

ID2713
ΕπίθετοΓκινάλης
ΌνομαΓρηγόριος
Όνομα ΠατρόςΑναστάσιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ138
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1920: δίπλωμα Stadtisches Polytechnikum Friedberg in Hessen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Τμηματάρχης μηχανικός γραμμής και κτιρίων Διεύθυνσης Β΄ περιφέρειας Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (μελέτες, χαράξεις, κατασκευές σιδηροδρομικών γραμμών, κτιρίων, σταθμών, γεφυρών εν γένει, εργοστασίων, διευθέτηση χειμάρρων κλπ). (2) Αποκατάσταση σιδηροδρομικής συγκοινωνίας στη Μικρά Ασία (Εσκή-Σεχήρ, Σαγγάριος).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934