Γκίρτζης , Απόστολος Χρήστος

ID2716
ΕπίθετοΓκίρτζης
ΌνομαΑπόστολος
Όνομα ΠατρόςΧρήστος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ258
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1915: δίπλωμα Technische Hochschule Braunschweig.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934