Γκιώνης, Ανδρέας Ιωάννης

ID2717
ΕπίθετοΓκιώνης
ΌνομαΑνδρέας
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ261
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1915: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1915-1916: Σπουδές στη Γαλλία.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1916-1918: Μηχανικός στην "Societe Generale d'Entreprises" στο Παρίσι. (2) 1918-1919: Μηχανικός στην "Societe Piketty" στο Παρίσι. (3) 1919-1929: Μηχανικός και έπειτα Νομομηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (4) 1929-1930: Μηχανικός Δήμου Πειραιώς. (5) 1930-1931: Ειδίκευση στην Αμερική ως υγιεινολόγος μηχανικός. (6) 1931: Βοηθός τεχνικού συμβούλου (Wright) στο Υγειονομικό Κέντρο Αθηνών.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - Βιβλιογραφία Κιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 147, 15.7.1931, σ. 73-74, τχ. 148, 30.7.1931, σ. 103-105