Γρεκός, Απόστολος Βασίλειος

ID2726
ΕπίθετοΓρεκός
ΌνομαΑπόστολος
Όνομα ΠατρόςΒασίλειος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ280
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1901: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934