Γρυπάρης, Ηρακλής Θεόδωρος

ID2729
ΕπίθετοΓρυπάρης
ΌνομαΗρακλής
Όνομα ΠατρόςΘεόδωρος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ284
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1921: δίπλωμα Universite Faculte Technique Ecole Superieure des Arts et Manufactures et des Mines Liege.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1922-: (i) Μηχανικός και (iι) Αρχιμηχανικός "Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων Α.Ε.".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934