Δαυΐδ, Χαΐμ Μάρκος

ID2733
ΕπίθετοΔαυΐδ
ΌνομαΧαΐμ
Όνομα ΠατρόςΜάρκος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ292
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1910: δίπλωμα Institut Electrotechnique et de Mecanique appliquee, Toulouse.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1911-1913: Μηχανικός εργοστασίων "Gramme et Breguet", Παρίσι. (2) 1913-1919: Διευθυντής "Εταιρείας Ηλεκτροφωτισμού και Υδρεύσεως Λαρίσης". (3) 1919-1922: Νομομηχανικός Υπουργείου Συγκοινωνίας (τμήμα ηλεκτρολογικό). (4) 1922-: Τεχνικές επιχειρήσεις, μηχανικός σύμβουλος.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934