Δεσποτόπουλος, Θεοφάνης Παναγιώτης

ID2743
ΕπίθετοΔεσποτόπουλος
ΌνομαΘεοφάνης
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ304
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1922: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1929-1930: Σπουδές στην Technische Hochschule Munchen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1923-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα, Τεχνικά Χρονικά και Βιομηχανική Επιθεώρηση.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 127, 15.9.1930, σ. 195-196, τχ. 114, 28.2.1930, σ. 490-492