Δήμας, Κωνσταντίνος Ξενοφών

ID2745
ΕπίθετοΔήμας
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΞενοφών
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ305
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1922: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934