Δημητριάδης , Κωνσταντίνος Αλέξανδρος

ID2747
ΕπίθετοΔημητριάδης
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΑλέξανδρος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ367
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1916: δίπλωμα Technische Hochschule Dresden.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1916-1919: Εργοστάσια "Sachenwerk", Δρέσδη και "Siemens Schuckert-Werke", Βερολίνο. (2) 1923-1926: Τεχνικός σύμβουλος και διευθυντής του υποκαταστήματος του "Οίκου Παπαγεωργίου", Δρέσδη. (3) 1927-: Ελεύθερος επαγγελματίας (μηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα εγκαταστάσεις ύδρευσης και κεντρικής θέρμανσης).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934