Δημητριάδης , Γεώργιος Αλέξανδρος

ID2750
ΕπίθετοΔημητριάδης
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΑλέξανδρος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός - Μηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ312
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1915 και 1917: δίπλωμα Universite Ecole d'Ingenieurs Lausanne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1917-1919: Μηχανικός μελετών παρά τον I. Landry διευθυντή Σχολής Μηχανικών Λωζάνης. (2) 1919-1920: Εταιρεία Ε.Ο.Σ. στην Ελβετία. (3) 1920: Διευθυντής Υδραυλικών έργων Γενικής Διοικήσεως Θράκης. (4) 1927-1930: Τεχνικός σύμβουλος Ελληνικής Αντιπροσωπείας Κ.Τ.Ε. (5) 1927-1932: Τεχνικός σύμβουλος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (6) 1924-: Συνδιευθυντής Τεχνικής Εταιρείας "Αδελφοί Δημητριάδη". (7) 1928-: Τεχνικός πραγματογνώμονας πρακτορείου Αγγλικού Lloyd Θεσσαλονίκης.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται και στη λίστα Εργοληπτών.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934