Διαμαντόπουλος, Μόσχος Άγγελος

ID2755
ΕπίθετοΔιαμαντόπουλος
ΌνομαΜόσχος
Όνομα ΠατρόςΆγγελος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ327
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1886 - Σπέτσες
Έτος και Τόπος Θανάτου1964 -
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1907: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1912: δίπλωμα Technische Hochschule Munchen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1908: "Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία" (τοπογραφικές εργασίες). (2) 1912-1918: Μηχανικός εταιρείας γενικών επιχειρήσεων "Σ. Αγαπητός και Σία" (προϊστάμενος τμήματος δομικών έργων, beton arme). (3) 1918: Διευθυντής Τεχνικής Εταιρείας "Εργοληπτική" Α.Ε., διάδοχος της προηγούμενης για δομικά έργα.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 94, 30.4.1929, σ. 625-630, τχ. 151, 15.9.1931, σ. 179-180