Δουβλέτης, Ιωάννης Σέργιος

ID2757
ΕπίθετοΔουβλέτης
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΣέργιος
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1668
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Technische Hochschule Berlin.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934