Δουλάς, Αλέξανδρος Εμμανουήλ

ID2760
ΕπίθετοΔουλάς
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΕμμανουήλ
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1800
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1929: δίπλωμα Ecole Speciale des Travaux Publics du Batiment et de l'Industrie (Ecole de plein exercice) Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία"Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών-Πειραιώς".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934