Δούρας, Βασίλειος Σταμέλος

ID2763
ΕπίθετοΔούρας
ΌνομαΒασίλειος
Όνομα ΠατρόςΣταμέλος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ343
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1904 - Βόλος
Έτος και Τόπος Θανάτου1976 -
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1930: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1930-1933: Αρχιτέκτονας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας. (2) 1933-: Ελεύθερος επαγγελματίας (αρχιτεκτονικές εργασίες και μελέτες). Επιμελητής έδρας "Κτιριολογίας" στο Ε.Μ.Π.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934